O autorze

Jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Zaczynał od fotografii przyrodniczej, która do dzisiaj pozostaje mu bliska. W 1990 roku przygotował swoją pierwszą wystawę fotograficzną, na której znalazły się motywy roślinne i pejzaże. Wkrótce potem zaczął publikować w czasopismach o tematyce ekologicznej. W późniejszym okresie zainteresował się fotografią humanistyczną. Bodźcem do tego stały się liczne podróże. Najbardziej fascynują go małe społeczności, kultywujące stare tradycje. Te zanikające modele życia i związaną z nimi kulturę materialną utrwala na zdjęciach. Publikował m.in. w miesięcznikach FOTO, Poznaj Świat i Podróże oraz portalu internetowym tygodnika Przekrój. Od 2006 r. wykonuje fotoreportaże o tematyce przyrodniczej dla National Geographic Polska. Fotografuje i pisze teksty do wydawnictw popularnonaukowych. Jest autorem kilku ekspozycji indywidualnych i ma udział w wielu wystawach zbiorowych.