Rzekotki drzewne (Hyla arborea) odpoczywające na kwiatostanie pałki szerokolistnej
Salamandra plamista (Salamandra salamandra)
Salamandra plamista w górskim potoku (Salamandra salamandra)
Salamandra plamista (Salamandra salamandra)
Larwa traszki grzebieniastej (Triturus cristatus)
Samiec traszki zwyczajnej (Triturus vulgaris) zwyczajnej w szacie godowej
Samiec traszki zwyczajnej (Triturus vulgaris)
Traszka zwyczajna (Triturus vulgaris) w norze świerszcza polnego
Żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae) w wiosennym rozlewisku
Żaby jeziorkowe (Pelophylax lessonae) w czasie godów
Żaba jeziorkowa  (Pelophylax lessonae) wśród grzybieni północnych
Żaby jeziorkowe  (Pelophylax lessonae) w ampleksus
Żaby moczarowe (Rana arvalis)