Ropucha zielona (Bufo viridis) w środowisku murawy kserotermicznej