Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) zakopująca się w ziemi