"Kocie" oko grzebiuszki ziemnej (Pelobates fuscus)
Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) zakopująca się w ziemi
Kumak górski (Bombina variegata)
Kumak nizinny (Bombina bombina) wśród obumarłych po zimie łodyg pałki szerokolistnej
Kumak nizinny (Bombina bombina)
Wieczorny koncert kumaka nizinnego (Bombina bombina)
Samica ropuchy szarej (Bufo bufo)
Ropucha szara (Bufo bufo) podczas polowania
Ropucha szara (Bufo bufo) polująca w sadzie
Ropucha szara (Bufo bufo) w śródleśnym oczku wodnym
Ropucha zielona (Bufo viridis) w środowisku murawy kserotermicznej
KIjanka rzekotki drzewnej (Hyla arborea)
Samiec rzekotki drzewnej (Hyla arborea) podczas wydawania głosu godowego
Koncertujący kumak nizinny (Bombina bombina)
Samiec rzekotki drzewnej (Hyla arborea) podczas nocnego koncertu