Szczotecznica szarawka
Zmrocznik przytuliak
Paśniki jaskiniowce
Fruczak gołąbek
Dzióbica słomka
Nastrosz lipowiec
Przestrojnik trawnik
Idea emarginata
Sudamek
Paź królowej
Rusałki pawiki
Poczwarka rusałki pokrzywnika
Metamorfoza rusałki pawika
Kraśniki
Bielinek rzepnik