Ostaniec w rejonie Bayandzag
Klify Bayandzag
Okruchy kości dinozaurów tkwiące w piaskowcach Bayandzag
Pustynia Gobi
Szarfa przepasująca deel może służyć pasterzom do krępowania zwierząt
Formy erozyjne na Gobi
Pojenie wielbłądów
Studnia w małym miasteczku na Gobi
Gobi między Bajanteg a Bogd
Szczątki wielbłąda na Gobi
Brzeg słonego jeziora na pustyni Gobi
Uws Nuur
Hyargas Nuur
Telten Nuur